20 let zkušeností

Jsme stavební firma s mnoholetou zkušeností se zaměřením na činnost v areálu Unipetrol RPA s. r. o. Litvínov.

Pohybujeme se v širokém spektru činností a dovedností v oblasti stavebnictví obecně.

Průmyslové
stavby

  • Opravy a údržby staveb a technologických celků.
  • Výkopy kabelových tras.
  • Stavební přípomoce.
  • Realizace a opravy střech.

Vodohospo­dářské
stavby

  • Oprava a výstavba vodohospodářkých staveb.
  • Kanalizace a odvodnění.
  • Čistírny odpadních vod.

Pozemní
stavby

  • Všechny stavby v oblasti pozemního stavitelství.

Dopravní
stavby

  • Oprava a výstavba komunikací a parkovišť.
  • Terénní úpravy.

Dokumenty

Jsme držiteli certifikátů dle norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005.

Politika integrovaného systému managementu